Değerli Yıldızlılar,
Yüzyılı aşkın geçmişe sahip üniversitemiz, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenen hedefleri ve her geçen gün artan sorumlulukları ile yoluna devam etmekte, yetiştirdiği insan gücü ile ülke kalkınmasına önemli destekler sunmaktadır. Teknolojinin tüm imkânlarını geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizi yetiştirmede kullanmayı üniversite olarak görev bilmekte, güçlü akademik kadrolarımız ile kendine güvenen,...devamı