Görev Alanımız

 

    

İletişim Koordinatörlüğü

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi, bir asrı aşan bilgi birikimi, tecrübesi ve dinamizmi ile öğrencilerine tarihi mekânlarda çağdaş eğitim imkânı sağlar.

İletişim Koordinatörlüğü olarak bu çınarın en yeni, en dinamik ve en aktif yüzüyüz. Yıldız Kampüsü merkez olmak üzere Davutpaşa ve Maslak Kampüslerinde Kurumsal İlişkiler ve Tanıtım, Organizasyon ve Medya İletişimi faaliyetlerini yürüten koordinatörlüğümüz, gerek üniversitemiz içerisinde fakülte, bölüm ve birimler; gerekse üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla üniversitemiz arasında köprü vazifesi görür.

İletişim Koordinatörlüğü Tanıtım Birimi, tanıtım stratejileri oluşturmanın yanı sıra orta öğretim kurumlarında lisans, lisans bölümlerinde ise yüksek lisans ve doktora programlarının tanıtımını yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarda üniversitemizin kurumsal kimliğini tanıtan Kurumsal İlişkiler, aynı zamanda iç ve dış paydaşlar ile ortak projeler yürütülmesini sağlamaktadır.

Medya İletişimi Birimi, üniversitemizin süreli yayını olan “Yıldızlar” Yaşam Kültürü Dergisi’nin editörlüğünü yapmakta; üniversitemizin yazılı ve görsel basın ile iletişiminin doğru kurulmasında etkin rol oynamaktadır.

Hedefi çağa öncülük etmek olan üniversitemiz, tüm birimleri ile yeni yüzyılda dünya standartlarında eğitim veren, evrensel bir üniversite olmayı amaçlamaktadır.