Kalite Hedeflerimiz
 
 
          İletişim Koordinatörlüğü'nün Kalite Hedefleri;
 

Ortaöğretim kurumlarına YTÜ’nün ve bölümlerinin tanıtımını yapmak,

Üniversitemizin medya aracılığı ile tanıtımını yapmak,

Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine destek olmak,

Akademisyenlerimizin bilimsel ve sosyal etkinliklerine destek olmak,

Üniversitemiz dergisinin yayına hazırlanması,

Üniversitemiz salonlarının üniversite içi ve dışı kullanımlara tahsisini organize etmek,

Üniversitemiz mekanlarının (dizi film, reklam çekimi, stant, vs.) üniversite içi ve dışı kullanımlarına tahsisini organize etmek,

Üniversitemizde yapılan etkinliklerin çekimi, arşivlenmesi, çoğaltılması, web ortamında yayınlanması, eski kayıtların arşivlenmesi, dijital ortama aktarılması,

Üniversitemiz ile ilgili haberlerin internet ortamında duyurulması,